AZ ORIGINAL BUDAPEST SCOOTER TOUR
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A KÖVETKEZŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A ROBOGÓ BÉRLÉSRE ÉS A VEZETETT ROBOGÓS TÚRÁINKON VALÓ RÉSZVÉTELRE ALKALMAZANDÓK. AZ ORIGINAL BUDAPEST SCOOTER TOUR  NYOMATÉKOSAN AJÁNLJA, HOGY A BÉRLÉS VAGY A TÚRA MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASD EL EZT, ÉS A TÚRA- ILLETVE A BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN FELTÜNTETETT FELTÉTELEKET MELYEKET A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ALÁ KELL ÍRNOD

1.FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

„Te „ az ügyfél, aki aláírta a szerződést, és aki jogosult a robogót vezetni.

AZ ORiGINAL BUDAPEST SCOOTER TOUR  (a továbbiakban BST) a robogó kölcsönzést és a robogós túrákat üzemeltető Kerekes András egyéni vállalkozó (Nyivántartási szám: 51027395 Adószám: 67971860-1-43, Székhely: 1117 Budapest Fehérvári út 29 3.em.2, Telephely: 1053 Budapest Vámház körút 10. Telefon: +36 30 9845 100, Email: info@scootertour.hu, Weboldal: www.scootertour.hu ) kereskedelmi elnevezése. 

„Robogó” az a motorkerékpár, amelyet a BST a szolgáltatás megkezdésekor az összes alkatrészével és tartozékával rendekezésedre bocsát a bérlet vagy a túra időtartamára.

„Kár” a robogó bármilyen sérülése (beleértve annak összes tartozékát, a lámpákat és a tükröket) és a harmadik fél tulajdonát is adott esetben.

2. VEZETŐI ENGEDÉLY

A Magyarországon való jármúvezetésre érvényes jogosítvány amellyel rendelkezned kell és be kell tudnod mutatni.

50 kcm-es robogó vezetéséhez autós- vagy segédmotoros jogosítvánnyal kell rendelkezned ( „B” vagy „AM” kategória), vagy ennek megfelelő nemzetközi jogosítvánnyal.

125 kcm-es robogó vezetéséhez motorkerékpár-jogosítvánnyal ( A1 vagy magasabb kategória) vagy azzal egyenértékű nemzetközi jogosítvánnyal kell rendelkezned, amellyel jogosult vagy egy 125 kcm-es robogó vezetésére. 

A normál jogosítványon kívül kötelező lehet a nemzetközi jogosítvány is, ha a jogosítványt nem az Európai Unióban állították ki, vagy ha a jogosítványon nem szerepel egyértelműen angolul, hogy milyen jármúkategóriák vezetésére vagy jogosult. Felhívjuk a figyelmed hogy a nemzetközi jogosítvány csak normál vezetői engedéllyel együtt érvényes. A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, érdeklődj a helyi hatóságoknál, hogy szükséged van e nemzetközi jogosítványra Magyarországon mivel sok országnak van kétoldalú megállapodása az EU-val vagy Magyarországgal a vezetői engedélyek kölcsönös elfogadásáról. Nemzetközi jogosítványt országa helyi hatóságaitól (rendőrség, autóklub, stb.) szerezhetsz be, általában csekély összegért. A jogosítványon felül be kell mutatnod a személyi igazolványod vagy útleveledet


3. A ROBOGÓ – A HASZNÁLAT FELTÉTELEI, MŰSZAKI PROBLÉMÁK ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3.1 A robogó állapota

A szolgáltatás megkezdése előtt köteles vagy ellenőrizni a robogó állapotát. Ha nyilvánvaló hibát észlelsz, haladéktalanul értesítened kell a BST vezetőjét vagy alkalmazottját, hogy együtt nézzétek át a a robogót. A robogót abban az állapotban kell visszahozod, ahogy a szolgáltatás megkezdésekor átvetted. Te felelsz a saját hibádból a robogóban keletkezett károk  javítási vagy helyreállítási költségeiért, amelyek hozzáadódnak a szolgáltatás díjához. A viták elkerülése érdekében kérjük, hogy a szolgáltatás megkezdése előtt készíts fényképeket a robogóról.

3.2 A robogó használata

A robogót rajtad kívül senki más nem vezetheti, és te is csak akkor, ha a vezetési képességedet nem akadályozza szellemi vagy fizikai cselekvőképtelenség, illetve nem korlátozza a törvény.

Tudnod kell, hogy a magyar törvények értelmében 50 köbcentis robogón nem szállítható utas.

Felelős vagy a robogó állagának megőrzéséért, a közelekedési szabályok megszegéséből eredő bírságokért és a robogóban keletkezett károkárt, melyeket meg kell térítened a BST-nek a felmerülő költségekkel együtt. Felelős vagy minden olyan díjért, adóért, pénzbírságért vagy kötbéért, amik a robogó használatból származtak de a BST-t terhelik kivéve ha azok a BST hibájából merültek fel.

A robogót parkoláskor, különösen éjszaka, le kell zárnod a robogóhoz kapott lezáró lánccal.  A robógót nem hagyhatod őrizetlenül, miközben az kulcs a gyújtáskapcsolóban van. A kulcs elvesztése esetén a teljes robogózár cseréjének a díját kell megfizetned, mivel a BST nem vállalja annak kockázatát, hogy a robogó a hiányzó kulccsal ellopható. A robogót felelősségteljesen kell használnod, és különösen csak arra a célra amelyre szolgál.

Nem használhatod a robogót az alábbi feltételek bármelyike ​​esetén vagy a következő célok bármelyikére:

– alkohol, kábítószer vagy bármilyen más tudatmódosító szer hatása alatt

– szállítási szolgáltatások (élelmiszer vagy egyéb termékek szállítása)

– gyúlékony vagy veszélyes áruk, valamint mérgező, maró, radioaktív vagy egyéb káros anyagok szállítása,

– bármit olyan dolog szállítása, ami a szaga vagy állapota miatt károsítja a robogót, vagy veszteséget okoz a BST-nek azzal, hogy ideiglenesen vagy tartósan nem tudja használni a robogót

– élő állatok szállítása (a házi kedvencek kivételével, a BST előzetes engedélyével),

– bármilyen bűncselekmény szándékos elkövetése.

– a robogóban szállított tárgyak, beleértve a csomagtartót- és tárolórekeszt, nem károsíthatják a robogót, és nem tehetik ki  veszélynek az utast, – olyan módon, amely megsérti a KRESZ-t vagy bármely más törvényt. Te felelsz a szolgáltatás során elkövetett minden olyan szabálysértésért, amely bármilyen módon kapcsolódik a robogó általad történő használatához, úgy mintha Te lennél a robogó tulajdonosa.

A rendőrség vagy bármely hivatalos szerv kérésére a BST-nek át kell adnia a személyes adataidat. Az ilyen adat továbbítás a magyar adatvédelmi törvényeknek megfelelően történik.

3.3 Műszakii problémák és meghibásodás, múszaki segítségnyújtás

Le kell állítanod a robogót, és értesítened kell a BST-t, ha bármi olyat tapasztalsz, ami a robogó mechanikai problémájára utalhat.

 Műszaki probléma vagy meghibásodás esetén minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb segítsünk. Kisebb problémák általában a helyszínen megoldhatók, vagy ha nem, lehetőség szerint biztosítunk egy másik robogót. A közúti segítségnyújtás a város határain belül ingyenes.


4. BÉRLETI FELTÉTELEK ÉS A ROBOGÓS TÚRÁN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

4.1 A BST felelősségének kizárása

Tisztában kell lenned azzal, hogy a robogó vezetése – mint általában bármilyen motoros jármű vezetése – baleset, anyagi kár vagy sérülés kockázatával jár, és amikor robogót bérelsz vagy robogós túrán veszel részt, a saját felelősségedre vezeted robogót még akkor is ha a BST mindent megtesz az ilyen kockázatok minimalizálása érdekében vezetett túrái során. Teljes mértékben tisztában kell lenned azzal is, hogy a robogók csak kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkeznek, amely csak harmadik féllel szembeni felelősségedet fedezi olyan baleset esetén, amely egy harmadik fél járművében bekövetkezett károsodással vagy személyi sérüléssel jár a Te hibádból. A robogó sérülésére, ellopására vagy megsemmisülésére vonatkozó fedezeti biztosítás (Casco) és balesetbiztosítás nem áll rendelkezésre, ezért erősen javasoljuk, hogy a bérlés vagy a túrán való részvétel előtt köss balesetbiztosítást. (A biztosítással kapcsolatos részletes feltételeket a 7. pontban találod)

EZÉRT A BST,- IDEÉRTE AZ IGAZGATÓJÁT A TISZTVISELŐIT, VAGY ALKALMAZOTTAIT- NEM FELELŐS  A SZERZŐDŐ FÉL BÁRMILYEN DIKERT VAGY INDIREKT KÁRÁÉRT – BELEÉRTVE BÁRMILYEN, ANYAGI KÖVETELÉST , JOGI PERT VAGY AKTUST, VAGY ÜZLETI VESZTESÉGET, ELMARADT HASZNOT –  AMELY A ROBOGÓ BÉRLÉSE VAGY A TÚRÁIN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MERÜL FEL VAGY ABBÓL ERED VAGY A ROBOGÓ HASZNÁLATÁVAL BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN VAN FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BETARTOTTÁK-E  A SZERZŐDÉST VAGY NEM.

4.2 A TE felelősséged

Te felelsz a BST-nek okozott károkért, amikor rád bízott robogót vezeted. (a robogó sérülése, elllopása vagy megsemmisülése esetén a felelősséged részletes feltételeiit a 8. pontban találod) A robogót a szolgáltatás lejárta után vissza kell vinnded a BST átvételi/indulási pontjára. A robogót haladéktalanul vissza kell vinned, ha a BST vezetője, alkalmazottja vagy idegenvezetője erre kér. Ha a robogót kérésre nem viszed vissza a BST-nek, ezzel felhatalmazod a BST-t, hogy visszavegye a robógót illetve megtegye a robogó visszavételéhez szükséges minden lehetséges jogi lépést belértve a rendőrség értesítését is. Az ilyen visszavétellel kapcsolatos minden költség Téged terhel. A BST előzetes értesítés és korlátozás nélkül visszavehet bármilyen robogót, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen visszavétel szükséges saját védelme érdekében.

4.3 Viselkedés a túrán

A túra teljes időtartama alatt köteles vagy  együttműködni a túravezetővel és betartani a biztonsági és vezetési utasításait. A túrán semmilyen módon nem zavarhatod, az idegenvezetőt, illetve a túra többi résztvevőjét, mivel ilyen esetekben az túravezetőnek jogában áll téged a túrából kizárni, és a túra ára nem kerül visszatérítésre.

4.4. Jogosítvány

A 2. pontban megjelölt jogosítvánnyal kell rendelkezned és be kell mutatnod a túra előtt. Érvényes jogosítvány bemutatásának elmulasztása esetén megtagadhatjuk a túrán való részvételt és a túra árát nem vagyunk kötelesek visszatéríteni.

4.5. Bérleti feltételek

4.5.1 Kaució

A kaució a robogó bérlés során a robogó sérüléséből, eltulajdonításából vagy megsemmisúléséból eredő kár fedezetére szolgáló biztosíték. A bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg  biztosítanod kell a kauciót  (A kaució összege, megfizetésének módozatai a bélreti feltételeknél vannak feltüntetve). A kauciót azonnal visszatérítjük, ha a robogót sértetlenül visszahoztad.

4.5.2 Üzemanyag

A robogókat teli tankkal adjuk, és teli tankkall kell visszahozni (ha nincs ettől eltérő megállapodás). A tankolásról kapott nyugtát meg kell őrizned és kérésre be kell mutatnod a robogó leadásakor. Ha a robogót nem teli tankkal hozod vissza, akkor a bérleti feltételeinkben  feltüntetett tankolási díjat kell fizetned. A bérlés megkezdésekor a tankolási díjnál kedvezőbb áron opcionális Üzemanyag csomagot vásárolhatsz , ebben az esetben nem kell  nem kell teli tankkal visszahoznod a robogót.

4.5.3 Késés

A robogót a bérleti szerződésen megjelölt időpontban kell visszavinni. A késés esetén a türelmi idő  30 perc (a 4 órás bérlésre nem vonatkozik). A 30 percnél hosszabb késést  jelezni kell a BST-nek. A türelmi időn túli késésért jogosultak vagyunk 1 napos extra bérleti díjat felszámítani és te felelsz a BST-t az ilyen jogsértés következtében elszenvedett bármely pénzügyi veszteségért, valamint a többi ügyfél által az ebből eredően felmerülő bármely releváns követelésért.

4.5.4 A bérlet  meghosszabbítása

A bérleti időtartama a BST jóváhagyásával hosszabbítható meg bérleti szerződésben megjelölt bérleti időtartam lejárta előtt.  Ha jóváhagyás nélkül hosszabbítod meg a bérleti időtartamát, az késésnek minősül, és a késésre vonatkozó szabályok lépnek érvénybe.

4.5.5 Autópályák és autóutak használalta, útdíjak

Az autópályákon és autóutakon 50 kcm-es robogók nem közlekedhetnek. Az autópályák és gyorsforgalmi utak használatához előzetesen autópálya matricát kell vásárolni. Az autópálya matrica megvásárlása a bérlő felelőssége. Ha jegy nélkül használod a fizetős utakat, akkor ugyanúgy, mint a KRESZ megszegéséért kapott bírságot ezt is meg kell fizetned. Amikor a hatóságok értesítik a BST-t a bírságról, értesítünk téged, és a meghatározott határidőn belül meg kell fizetned a bírság összegét a BST-nek. Ha a bírságot határidőn belül nem fizeted meg, akkor ennek az összes jogkövetkezménye és az ebből eredő összes kötség téged terhel.

5. A SZERTŐDÉS MEGSZŰNÉSE

5.1 A szerződés általános megszűnése

A szerződés akkor szűnik meg, amikor visszavitted a robogót az átvételi/indulási pontra és a robogó kulcsait illetve a robogóhoz kapott egyéb felszerelést átadtad, BST vezetőjének vagy más alkalmazottjának. Ha a robogó kulcsát elveszted, a robogó teljes zárcseréjének a díját kell megfizetned, mivel a BST nem vállalja annak kockázatát, hogy a robogót a hiányzó kulccsal ellopják. Mindaddig felelős vagy minden kárért, amíg a BST vezetője vagy alkalmazottja birtokba nem veszi a robogót, annak kulcsait valamint a robogóhoz biztosított összes felszerelést. A BST semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan tárgyakért, amelyek a szolgáltatás végén a jármúben maradtak.

5.2 A szerződés felmondása előre nem látható körülmények esetén

A biztonságod számunkra a legfontosabbi szempont, ezért a BST-nek jogában áll lemondani a túrát vagy a bérleti szolgáltatást bármilyen nem biztonságos körülmény esetén. A bérleti szolgáltatás lemondása esetén a bérleti díjat a fel nem használt bérleti időtartam arányában visszatérítjük. A túra ilyen okból történő lemondása esetén a túra árának visszatérítése az alábbiak szerint történik:

  • A túra indulása előtt és az indulás után legfeljebb 1 órán belül  teljes visszatérítés
  • A túra indulása után több mint 1 óra eltelte után nincs visszatérítés

5.3 Baleset, a robogó ellopása vagy lefoglalása vagy nem rendeltetésszerú használat esetén

Harmadik fél intézkedései esetén, ideértve a robogó lefoglalását, a BST jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amelyet jogainak védelme érdekében szükségesnek tart. Te felelsz a fenti intézkedésekkel kapcsolatos minden közvetlen vagy közvetett kárért (például veszteségért…), kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a BST közvetlenül felelős ezekért.

A robogó ellopása esetén a szerződés akkor szűnik meg, amikor a BST kézhez kapja az általad a lopásról tett rendőrségi feljelentés másolatát.

Baleset esetén – amelyben a robogó vagy annak vezetője illetve harmadik személy járműve vagy annak vezetője kárt szenved- a szerződés akkor szűnik meg, amikor a BST megkapta a balesetben résztvevő felek által aláíirt baleseti bejelentő nyomtatványt , amelyen a vétkes fél elismerte a felelősségét vagy a balesetért való felelősséget a rendőrség megállapította és a BST e határozatot megkapta.

A robogó bármely olyan használata, amely káros lehet a BST számára, feljogosítja a BST-t a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Ezután azonnal vissza kell vinned a robogót, amint a BST ez kéri. 

Mindezeken felül a BST nem vállal felelősséget a robogóban szállított vagy abban otthagyott tárgyak elvesztéséért, ellopásáért,  vagy bármilyen jellegű sérüléséért.

6. ÁRAK – FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS LEMONDÁS

6.1 Árak

Az árak a szolgáltatás időpontjában érvényes tarifák alapján meghatározott díjak. A bérleti szolgáltatásra és a túrákra, illetve az esetlegesen elérhető kiegészítő szolgáltatásokra a szerződéskötés napján érvényes díjszabások érvényesek, melyek megfelelnek  a foglaláskor eredetileg megjelölt jellemzőknek. A jellemzők bármilyen módosítása megfelelő alternatív tarifa alkalmazását vonja maga után.

6.2 Fizetés

6.2.1 Fizetési módok

Fizetni készpénzzel euróban (EUR) és magyar forintban (HUF) vagy bankkártyával lehet. Bizonyos esetekben más fizetési módokat is elfogadhatunk, például banki átutalást vagy Paypal fizetést. Csekket nem fogadnak el

6.3 Lemondás

A szolgáltatást le tudod mondani az online foglalási rendszerben – amenniyben online foglaltad vagy info@scootertour.hu-ra küldött email-ben. 

Foglalás lemondása esetén az alábbi lemondási költségek érvényesek:

  • Legfeljebb 24 órával a szolgáltatás kezdete előtt nincs lemondási költség, a teljes befizetett díjat visszatérítjük

A szolgáltatás indulása előtt 24 órán belül 100%-os lemondási költséget számítunk fel, és a befizetett  díjat nem térítjük vissza.

7. BIZTOSÍTÁS

Minden robogónk rendekezik kötelező gépjármú felelősségbiztosítással. Ez a biztosítás baleset esetén a te hibádból a harmadik személyek járművében keletkezett károk vagy e jármű jármúvezetőjének személyi sérüléséből eredő károkat fedezi. Ez a biztosítás nem fedezi általad bérelt vagy neked átadott robogóban keletkezett károkat illetve a te esetleges sérülésedből eredő károkat. Ha a robogóban keletkezett kár, vagy az esetleges személyi sérülésedből eredő kár egy harmadik fél hibája miatt következett be, akkor az ő biztosításának kell fedeznie a károkat. Baleset esetén elengedhetetlen hogy haladéktalanul értesítsd a BST-t, illetve személyi sérülés esetén, vagy ha a vétkes fél nem akarja elismerni a felelősségét, a rendőrséget is.

Lopásra, törés- és elemi kárra illetve személyi sérülésre fedezetet nyújtó biztosítás(Casco) nem köthető a robogókra. Javasoljuk, hogy a szolgáltatás előtt köss balesetbiztosítást Budapesten a lopás kockázata igen kicsi és minden robogónkhoz biztosítunk lezáró láncot.

8. FELELŐSSÉG KÁROKOZÁS, LOPÁS VAGY MEGSEMMISÜLÉS ESETÉN

8.1 Az Te általános felelősséged

Te felelsz a BST-nek okozott károkért, amikor a rádbízott robogót vezeted. Ezért a robogó eltulajdonítása , megsemmisülése vagy sérülése esetén az okozott kárt teljes mértékben meg kell térítened a BST-nek. A kártalanítás összege magában foglalja a robogó a káresemény előtti állpotának helyreállítására vonatkozó javítási költségeket, adminisztációs és szállítási költségeket  illetve ellopás vagy megsemmisülés esetén robogó használati értékének megtérítését, mely összeg nem haladja meg a robogó piaci értékét az eset időpontjában.

8.2 Kár

A szolgáltatás kezdetén a BST veled együtt átnézi a robogót. A robogót abban az állapotban kell visszahoznod, ahogy azt a szolgáltatás megkezdésekor átvetted. A robogóban a szolgáltatás során a te hibádból eredő károkért te felelsz, ami hozzáadódik a szolgáltatás díjához, amelyet ezúton tudomásul veszel. A viták elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a robogó átvételekor készíts fotókat a robogóról. A szolgáltatás végén a BST veled együtt átnézni a robogót, és felméri az esetlegesen bekövetkezett károkat. Minden károkozást  azonnal jelenteni kell a BST-nek. A kár összege a robogónak abba az állpotba történő helyreállítási költségét tartalmazza ahogy azt a BST neked átadta.  A javítási költség tartalmazza az alkatrészek költségét, a munkadíjakat, a szállítási és adminisztrációs költségeket a javítás időpontjában érvényben lévő tarifák szerint. A javítás költsége hozzáadódik a szolgáltatás költségéhez, melyet azonnal ki kell fizetni a BST-nek.

8.3 Korlátozott felelősség

A ROBOGÓ SÉRÜLÉSE, ELTULAJDONÍTÁSA  VAGY MEGSEMMISÜLÉSE ESETÉN A FELELŐSSÉGED AZ ALÁBBI MAXIMÁLIS ÖSSZEGBEN VAN KORLÁTOZVA:

50 KCM-ES ROBOGÓ: 200.000 FT
125-KCM-ES STANDARD ROBOGÓ: 300.000 FT
125-KCM MAXI ROBOGÓ: 400.000 FT

Tudnod kell, hogy a fent említett korlátozott felelősség érvényét veszti, ha nem teszel meg minden elvárható intézkedést a robogó, annak alkatrészei vagy tartozékainak biztonsága érdekében, vagy nem tartod be a robogó használatára vonatkozó összes korlátozást, illetve bármiylen módon nem rendeltetésszerűen használod a robogót. Szerződésszegés esetén nem vagy jogosult a fent említett korlátozott felelősségre és felelős vagy a BST-vel szemben, minden olyan anyagi veszteségért, amelyet a BST egy ilyen jogsértés következtében elszenved, valamint a mások által benyújtott releváns követelésekért és tudomásul veszed hogy ezen feltételek érvényesítésére fordított összegeket ki kell fiztned a BST-nek.

9. ADATVÉDELMI TÖRVÉNY

Felhívjuk a figyelmed, hogy szolgáltatások teljesítése érdekében beleértve a szolgáltatásokhoz nyújtásához kapcsolódó  marketing, értékesítési, kommunikáció és analitikai tevékenységet, a BST személyes adatokat gyűjt. A személyes adatok megadását a BST elsősorban azért kéri mert ezen információ hiányában nem tudja megfelelően és jogszerűen biztosítani a szolgáltatást. Annak érdekében, hogy hatékony szolgáltatásokat nyújthassunk, a BST időről időre átadhatja az összegyűjtött adatokat más EU-ban vagy EU-n kívül működö cégeknek is, mely adatok átadása az Adatvédelmi Törvénnyel összhangban és Adatkezelésii Szabályzatunknak megfelelően történik. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával felhatalmazod a BST-t személyes adataid fent említett célokból való kezelésére, adataid továbbítására valamint beleegyezel abba hogy a BST marketing célból közzétegye a túráin általa vagy mások által készített és vele vagy nyilvánosan megosztott fotókat és videókat, ahol megjelenhetsz, illetve a BST-vel kapcsolatos nyilvánosan közzétett hozzászólásokat, véleményeket ahol a neved megjelenhet.

10. JOGVITÁK ESETÉN ALKALAMZANDÓ JOG

Kétség vagy jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg és a magyar jog az irányadó.